Ürün Geliştirme

Ürün Geliştirmenin Tanımı

Genel olarak, ürün geliştirmenin tanımı şu şekilde ifade edilebilir:

“Ürün Geliştirme, mevcut bir ürünün daha önceki özelliklerinin (tasarım, hizmet, vb.) Bir yaratımı, yeniliği, iyileştirmesi veya sürekli iyileştirilmesi veya son kullanıcıların gereksinimlerini karşılamak için tamamen yeni bir ürün türünün (imalat) geliştirilmesidir. )”

Yeni bir ürün fikri veya mevcut bir ürünün iyileştirmesi olarak bir takım süreçlerden meydana gelir. Bu süreçler;

  1. Konseptin belirlenmesi
  2. Endüstriyel tasarım
  3. Mekanik Tasarım
  4. Analiz
  5. Prototip üretimi
  6. Test ve doğrulama
  7. Hızlı İmalat
  8. Seri Üretim
  9. Kalite Kontrol